Pátek, 14 června, 2024
Ostatní - Česko

Mohelenská hadcová step

Nedaleko místa, kde probíhá neustálé řízené štěpení jader radioaktivních prvků, najdeme klenot české krajiny v podobě stepních luk a lesostepi. A zatímco naproti mezi chladícími věžemi jaderné elektrárny Dukovany díky štěpné reakci v reaktorech dochází k uvolňování tepla, tak tady na levém břehu řeky Jihlavy příroda také produkuje teplo, ale mnohem jednodušším způsobem. Je to prosté – stačí svahy pokrýt horninou hadec a vytápění na přírodní bázi je na světě. Hadec zvaný také jako serpetinid je poměrně tmavá šedozelená hornina umožňující akumulovat velké množství sluneční energie a přeměnit ji na teplo. V kombinaci s velkou mocností této horniny se může teplota v letních měsících nízko nad zemí vyšplhat až k 60 °C. Nashromážděné teplo během dne vydává hornina nazpět i v noci. Hadec má navíc vysoký obsah hořčíku, který brzdí růst rostlin. Najdeme zde trpasličí formy rostlin, tzv. manismy, které mají ve srovnání s normálními rostlinami třetinovou nebo poloviční velikost. Nejvíc je to tento jev patrný na zdejších stromech. Kombinace vysoké teploty a výskyt hořčíku vytváří z tohoto místa extrémní prostředí pro rostliny i živočichy.

Podmrvka hadcová. Dále se ve stepi roste sleziník nepravý a ze živočichů se zde vyskytuje kudlanka nábožná nebo ještěrka zelená. Bylo zde také zjištěno 91 ze 107 středoevropských druhů mravenců. Zdroj obrázku: biolib.cz

Mohelenská hadcová step se nachází doslova co by kamenem dohodil za obcí Mohelno a nad meandrem Čertova hráz. Předmětem výzkumů se hadcová step stala již v polovině 19. století, kdy byla objevená kapradina podmrvka hadcová, která je nyní kriticky ohrožená. Tento objev spustil boj o záchranu tohoto území, neboť hrozilo odtěžení kamene pro stavební účely. V roce 1922 byla tato step převedena na národní přírodní rezervaci a v roce 2005 zařazena do soustavy Natura 2000. Výměra rezervace činí necelých 109 hektarů. Nicméně blízké okolí řeky Jihlavy ovlivnila výstavba nedaleké nádrže Mohelno a Dalešice v letech 1970 – 1978. Jejich vybudováním došlo ke změně vodního režimu řeky a křovinný porost, který byl přirozeně redukován činností tekoucí vody, nyní tvoří souvislý pás a způsobuje zarůstání koryta. Dalším významným vlivem bylo zastavení pastvy v 50. letech minulého století, což zapříčinilo skokový rozšíření dřevin – z 16% v roce 1950 na 64% v roce 1984. Ve stepi se nyní uplatňují regulační zásahy v podobě redukce dřevin (nejvíc se to týká akátů a borovic) a nadále by měla pokračovat pastva dobytka.

Příjemná procházka kolem stepi a na hráz přehrady Mohelno

Stepi prochází naučná stezka, která byla vytvořena ve druhé polovině 20. století. Trasa je dlouhá 4 km a je doplněna deseti tabulemi s informacemi o okolí stanoviště. Ideálním výchozím bodem pro okruh je parkoviště hned za obcí Mohelno. V údolí řeky Jihlavy od rozcestí Papírny můžete učinit krátkou odbočku po červené k hrázi nádrže Mohelno. Ze samotné hráze se pak naskytne výhled na téměř celou step.

Boží muka v typickém jihomoravském modrobílém zbarvení hned u parkoviště u obce Mohelno.
O kousek dál je tato vyhlídka na hadcovou step. Pozadí tvoří jaderná elektrárna Dukovany.
Výhled z vyhlídky.
Pohled na druhou stranu.
Sestup po naučném chodníčku a zde zároveň i po modré do údolí řeky Jihlavy.
Ve stepi.
Dole od rozcestí Papírna je to necelých 400 metrů pod hráz nádrže Mohelno.
Pohled z hráze na Mohelenskou hadcovou step.
Po návratu zpět na naučný chodník se prochází těsně podél Jihlavy.
Během rozvodnění asi není šance projít 😀
Průchod kolem balvanů.
U jezu Mohelenský mlýn. Za mlýnem o kousek dál stezka opět stoupá zpět k parkovišti.
Po cestě je i tato malá jeskyně.
Pochod stepí. Tady si můžete všimnout, že stromy jsou menšího vzrůstu.
Pohled na step, elektrárnu a nádrž Mohelno.
Svahy stepi.
Zpět k parkovišti kolem kříže.

Jeden myslel na “Mohelenská hadcová step

  • Krása 👍 pěkně napsané a krásné fotografie 👍 stojí to za výlet.jen tak dál 👍

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *